Wykonawcą usługi prania dywanów jest firma P.H.U. OKMAR Ewa Haberka z siedzibą w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 22

1. Pralnia przyjmuje przedmioty do prania, czyszczenia,  ozonowania, impregnacji, itd. i zobowiązuje się do wykonania przyjętych usług w sposób fachowy i rzetelny, zapewniając że wyprany dywan będzie czysty, estetyczny i przyjazne dla człowieka.

2. Dowodem zawarcia umowy świadczenia usług pralniczych jest kwit wydany przez pracownika pralni w momencie przyjęcia dywanu. Pralnia zobowiązuje się do wykonania przyjętych zleceń w terminie wyznaczonym na kwicie, który to kwit zwracany jest w momencie odbioru dywanu.

3. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów należy kierować do firmy OKMAR. Nasza firma oraz oferowane przez nas usługi objęte są ubezpieczeniem.

4. Termin wykonania usługi wynosi 7 dni.

5. Pralnia zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wykonania usługi zwłaszcza w okresach przedświątecznych.

6. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi.

7. Pralnia nie odpowiada za rzeczy znajdujące się w dywanie.

8. Pralnia nie gwarantuje całkowitego 100% usunięcia przykrych zapachów typu np. mocz, wymiociny.

9. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, a w szczególności z: bejcy, rdzy, wosku, farb, odbarwień, przebarwień pochodzenia spożywczego np. z napojów gazowanych, soków, wina, brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz innych silnych barwników (tanina, tłuszcze, napoje energetyzujące).

10. Przy oddawaniu dywanu do  pralni, klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.

11. Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi punktu o wcześniejszym czyszczeniu dywanu ręcznie ( środkami typu Vanish, Dywan Lux, itp.) oraz o ewentualnych jego uszkodzeniach.

12. Wysokość opłat za świadczone przez pralnię usługi określa cennik prania dywanów.

13. Każdy dywan o wymiarach nie przekraczających 1m2 liczony jest jak 1m2.

14. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach lub nieodpowiedniej jakości materiałów oraz hafty, napisy, frędzle.

15. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za odklejenie materiału od warstwy usztywniającej oraz szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia dywanów, ubytek barwnika, połysku, zmianę elastyczności wyrobów.

16. Na odpowiedzialność klienta czyścimy dywany nie posiadające oznakowania producenta o sposobie czyszczenia.

17. Pralnia zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotów klientowi bez wykonania usługi, jeśli po dokładnym zbadaniu okaże się, że powierzony dywan nie będzie mógł być wyprany z przyczyn technicznych. Pralnia ma prawo odmówić przyjęć przedmiotów zniszczonych, nienadających się do prania. Przy w/w sytuacji klient nie będzie obciążony kosztami.

18. Pralnia uwzględnia reklamacje klienta do 48 godzin od momentu odbioru dywanu. Przy reklamacjach zasięgamy opinii rzeczoznawcy, który wystawia ekspertyzę. W przypadku, gdy nie zostaje stwierdzony błąd naszej firmy, koszty ekspertyzy ponosi klient.

19. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.

20. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.